logo

Bơ Macathur

Bơ Macathur

Bơ Macarthur là giống bơ có nguồn gốc từ Mỹ. 

  • Thuộc hoa nhóm A

  • Kích thước quả từ 350-500gr, vỏ sần sùi nhẹ

  • Thịt quả chiếm tỷ lệ 75% trái, có màu vàng kem, có vị béo ngậy, dẻo, đậm đà, hạt dễ tách

  • Năng suất trung bình đạt 150-200kg/cây khi cây đi vào kinh doanh

  • Thời vụ thu hoạch: vì ra hoa quanh năm nên thu hoạch quanh năm, nhưng thời gian thu hoạch chính từ tháng 8-11 dương lịch

Bình luận