logo

ĐĂK CHƯNG - LÀO

ĐĂK CHƯNG - LÀO

Ruộng khoai tây với công nghệ tưới tự động.