logo

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN SAM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

(tại điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN SAM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được từ website: samagritech.com.vn sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi quý gửi yêu cầu gồm các thông tin về cho chúng tôi gồm:

 • Họ và Tên
 • Số điện thoại
 • Tiêu đề thư
 • Nội dung thư gồm các thắc mắc, thông tin sản phẩm….

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm.
 • Giải đáp thắc mắc khách hàng về sản phẩm dịch vụ của Công ty.
 • Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi.

 2- Phạm vi sử dụng thông tin

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Samagritech.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch với samagritech.com.vn
 • Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.
 • Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật.

 3- Thời gian lưu trữ thông tin

 • CÔNG TY CỔ PHẦN SAM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Số: 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 • Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gọi điện hoặc gửi Email cho quản trị viên sam@samagritech.com.vn.
 • Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, com.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng mọi cách thức có thể nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của khách hàng trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.